ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชา  …  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เลขที่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190

  • โทรศัพท์ : 034-534-082
  • โทรสาร : 034-534-082
  • อีเมล :
  • เว็บไซต์ : http://