ภาษาประจำชาติอาเซียน

 

ภาษาประจำชาติไทย

ภาษา : ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ

 

สวัสดี
สวัสดี
ขอบคุณ
ขอบคุณ
สบายดีไหม
สบายดีไหม
ยินดีที่ได้รู้จัก
ยินดีที่ได้รู้จัก
พบกันใหม่
พบกันใหม่
ลาก่อน
ลาก่อน
นอนหลับฝันดี
นอนหลับฝันดี
เชิญ
เชิญ
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

 

ภาษาประจำชาติสิงค์โปร์

ภาษา : ภาษาทางรางการ คือภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) จีนกลาง(แมนดาริน) ทมิฬและอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง

ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

 

สวัสดี
หนี ห่าว
ขอบคุณ
ซี่ยย เซี่ย
สบายดีไหม
หนีห่าว
ยินดีที่ได้รู้จัก
เหิ่น เกา ซื่ง เริ่น ซื่อ หนี่
พบกันใหม่
ไจ้เจี้ยน
ลาก่อน
ไจ้เจี้ยน
นอนหลับฝันดี
หวาน อัน
เชิญ
ฮวน หยิง
ใช่
ชื่อ
ไม่ใช่
บู๋ชื่อ

 

ภาษาประจำชาติอินโดนีเซีย

ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจำชาติได้แก่ ภาษาอินโดนีเซียหรือ Bahasa Malaysia

 

สวัสดีตอนเช้า
เซลามัทปากิ
สวัาดีตอนเที่ยง
เซลามัทซิแอง
สวัสดีตอนเย็น
เซลามัทซอร์
สวัสดีตอนค่ำ
เซลามัทมายัม
ขอบคุณ
เทริมากาสิ
สบายดีไหม
อพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จัก
เซลามัน
พบกันใหม่
ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อน
บาย บาย
นอนหลับฝันดี
มิมพิ ยัง อินคา

 

ภาษาประจำชาติมาเลเซีย

ภาษา : มาเลย์ Bahasa Malaysia (เป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ

 

สวัสดี
ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ
เตริมา กะชิ
สบายดีไหม
อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก
เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
พบกันใหม่
เบอจัมปา ลากิ
ลาก่อน
เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี
มิมปิ๊ มานิส
เชิญ
เม็นเจ็มพุด
ใช่
ยา
ไม่ใช่
ทีแด๊ก

 

ภาษาประจำชาติฟิลิปปินส์

ภาษา : มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา ส่วนมากทั้งหมดเป็นตระกูลภาษาย่อย มาลาโย-โปลีนีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ.2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาต่าง ประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินสืมีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว อินโดนีเซีย ภาษาซินดี ภาษาปัญจาบ

เกาหลีและอาหรับโดยฟิลิปปินส์มีภาษาประจำชาติคือ ตากาล็อก

 

สวัสดี
กูมูสต้า
ขอบคุณ
ซาลามัต
สบายดีไหม
กูมูสต้า กา
ยินดีที่ได้รู้จัก
นาตูตูวา นาอลัม โม
พบกันใหม่
มากิตา คายอง มูลิ
ลาก่อน
ปาอาลัม
นอนหลับฝันดี
มาทูลอก นัง มาบูติ
เชิญ
แมค อันยาย่า
ใช่
โอ้โอ
ไม่ใช่
ฮินดี้

 

ภาษาประจำชาติบรูไน ดารุสซาลาม

ภาษา: ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการรองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและจีน

 

สวัสดี
ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ
เตริมา กะชิ
สบายดีไหม
อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก
เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
พบกันใหม่
เบอจัมปา ลากิ
ลาก่อน
เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี
มิมปิ๊ มานิส
เชิญ
เม็นเจ็มพุด
ใช่
ยา
ไม่ใช่
ทีแด๊ก

 

 

ภาษาประจำชาติเวียดนาม

ภาษา : เป็นภาษาราชการซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2463 วงการวิชาการเวียดนามได้ลงประชามติที่จะใช้ตัวอักษรโรมัน แทนตัวอักษรจีนในการเขียนภาษาเวียดนาม

 

สวัสดี
ซินจ่าว
ขอบคุณ
ก๊าม เอิน
สบายดีไหม
แอง จิ โอง บ่าก๊อแขวคง
ยินดีที่ได้รู้จัก
เริ๊ดวูยเดือกกัปหลาย
พบกันใหม่
แหนกัปหลาย
ลาก่อน
ตำมเบียด
นอนหลับฝันดี
จุ๊กหงูงอน
เชิญ
จ่าวหมิ่ง
ใช่
เวิง
ไม่ใช่
คง

 

 

ภาษาประจำชาติลาว

ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ

 

สวัสดี
สะบายดี
ขอบคุณ
ขอบใจ
สบายดีไหม
สบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จัก
ยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่
เห็นกันใหม่
ลาก่อน
ลาก่อน
นอนหลับฝันดี
นอนหลับฝันดี
เชิญ
เล่าแนเด้อ
ใช่
แม่นแล้ว
ไม่ใช่
บ่แม่น

 

ภาษาประจำชาติพม่า

ภาษา : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

 

สวัสดี
มิงกะลาบา
ขอบคุณ
เจซูติน บาแด
สบายดีไหม
เนก็องบาตะล้า
ยินดีที่ได้รู้จัก
ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด
พบกันใหม่
อะติดตุ๊ย
ลาก่อน
เจ๊ะ โจร แม่
นอนหลับฝันดี
อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ
เชิญ
ดี เน ยา มา
ใช่
โฮ๊ะ เด
ไม่ใช่
มาโฮ๊ะบู

 

ภาษาประจำชาติกัมพูชา

ภาษา : ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม

 

สวัสดี
จุม เรียป ซัว
ขอบคุณ
ออ กุน
สบายดีไหม
ซก ซ๊อป บาย เจีย เต
ยินดีที่ได้รู้จัก
เตรก ออ แดล บาน
พบกันใหม่
ขจุ๊บคะเนียใหม่
ลาก่อน
โซว์ม เลีย เฮย
นอนหลับฝันดี
เกล็วสุบันลอ
เชิญ
อ็อญ เจิญ
ใช่
แมน
ไม่ใช่
มึน แมน

 

 

.................................................................................................................................................................

แหล่งที่มา http://muaypattaraporn.wordpress.com/

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/language.php